Jak nakupovat

Česky               
Deutsch                 
Englisch                  
Polska                    
U nás si stačí pouze vybrat položku:  Alles, was Sie bei uns tun müssen, ist einen Artikel auszuwählen: All you have to do with us is select an item: Wszystko, co musisz z nami zrobić, to wybrać przedmiot:
 
 
 
 
1. Vložit do košíku,               1. In den Warenkorb legen, 1. Put into cart                    1. Włóż do koszyka             
2. Kliknout na košík,                       2. Klicken Sie auf den Warenkorb, 2. Click on the cart                          2. Kliknij na koszyk,                       
3. Vybrat dopravu, vyplnit údaje a zaplatit. 3. Versand auswählen, Details ausfüllen und bezahlen. 3. Select shipping, fill in the details and pay. 3. Wybierz wysyłkę, uzupełnij dane i zapłać.
       
4. Z důvodu EET nelze zasílat na dobírku. Pouze na účet. 4. Zahlungen nur auf das Konto per IBAN oder EURO-Konto. 4. Payments only to the account via IBAN or EURO account. 4. Wpłaty tylko na konto za pośrednictwem konta IBAN lub EURO.
Do budoucna přidáme platby kartou.  Immer nach dem FIO BANK oder AIR BANK Kurs. Always according to the FIO BANK or AIR BANK course. Zawsze zgodnie z kursem FIO BANK lub AIR BANK.
       
Dále o vše postaráme my. Wir kümmern uns um alles. We will take care of everything. Zadbamy o wszystko.
  Den genauen Betrag in Ihrer Währung teilen wir Ihnen per E-Mail mit. We will communicate the exact amount in your currency by e-mail. Dokładną kwotę w Twojej walucie poinformujemy e-mailem.
       
Ostatní: Andere: Other: Inny:
       
Pro rychlejší nákup se můžete registrovat. Budete tak vidět stav Vaší objednávky, a Váš příští nákup bude rychlejší.  Sie können sich für einen schnelleren Einkauf registrieren. Sie sehen den Status Ihrer Bestellung und Ihr nächster Einkauf geht schneller. You can register for a faster purchase. You will see the status of your order, and your next purchase will be faster. Możesz zarejestrować się w celu szybszego zakupu. Zobaczysz status swojego zamówienia, a następny zakup będzie szybszy.
       
Vaše udaje jsou u nás v bezpečí. Vaše heslo znáte pouze vy, my ho nevidíme.  Ihre Daten sind bei uns sicher. Nur Sie kennen Ihr Passwort, wir sehen es nicht. Your data is safe with us. Only you know your password, we don't see it. Twoje dane są u nas bezpieczne. Tylko Ty znasz swoje hasło, my go nie widzimy.
       
Doprava na vše 65,-Kč pošta nebo 69,- Kč zásilkovna.   Deutsch 85,- CZK SENDUNG (ZÁSILKOVNA) oder 177,- CZK Post We have already shipped to the England, USA, Italy and France Na razie wysyłamy do Polski tylko pocztą za 222 CZK według taryfy Poczty Czeskiej
Pouze ČR. Zahraníčí dle sazeb české pošty nebo zasilkovny. Je nach Land berechnen wir das Porto und tragen es bei der Bestellung manuell ein. Depending on the country, we will calculate the postage and enter it manually in your order. W zależności od kraju naliczamy opłaty pocztowe i wpisujemy je ręcznie w zamówieniu.
Slovensko 85,- zásilkovna nebo 140,-Pošta      
  Wir versenden in andere Länder, aber es ist notwendig, im Voraus zu schreiben und eine Vereinbarung zu treffen. We send to other countries, but it is necessary to write in advance and make an agreement. Wysyłamy do innych krajów, ale konieczne jest wcześniejsze napisanie i uzgodnienie.
       
       
Akce:  Aktion:  Action: Akcja:
       
1. Spouštíme příležitostné akce: Například při nákupu nad 1500,-Kč sleva 10% 1. Wir starten gelegentliche Veranstaltungen: Zum Beispiel bei Einkäufen über 1.500 CZK 10 % Rabatt 1. We launch occasional events: For example, for purchases over CZK 1,500, a 10% discount 1. Uruchamiamy imprezy okolicznościowe: Na przykład przy zakupach powyżej 1500 CZK rabat 10%
       
2. Spouštíme slevy pro stále zákazníky 5% u vybraných položek. Registrovanému uživateli se sleva v košíku odečte. Položky jsou označené jako akce. Zatím jich není mnoho. 2. Auf ausgewählte Artikel gewähren wir 5 % Rabatt für Stammkunden. Der Rabatt im Warenkorb wird dem registrierten Benutzer abgezogen. Elemente sind als Aktionen gekennzeichnet. Davon gibt es noch nicht viele. 2. We run 5% discounts for regular customers on selected items. The discount in the cart will be deducted from the registered user. Items are marked as actions. There are not many of them yet. 2. Dla stałych klientów udzielamy 5% rabatu na wybrane artykuły. Rabat w koszyku zostanie odjęty od zarejestrowanego użytkownika. Pozycje są oznaczone jako akcje. Nie ma ich jeszcze wiele.
       
3. Při nákupu nad 3000,- Kč dárkový poukaz na příští nákup.  3. Bei Einkäufen über 3.000 CZK ein Geschenkgutschein für den nächsten Einkauf. 3. For purchases over CZK 3,000, a gift voucher for the next purchase. 3. W przypadku zakupów powyżej 3000 CZK bon upominkowy na kolejny zakup.
       
Váš ráj sběratelů Ihr Sammlerparadies Your collector's paradise Twój raj kolekcjonerski
       
Jana a Kamil  Jana und Kamil Jana and Kamil Jana i Kamil
       
NajduZboží.cz